Kraftläget i Sverige Vattensituationen Medelvärdet för

för elområde Sverige, timvärden, källa: Nord Pool System SE1 SE2 SE3 SE4 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 nov jan mar maj SEK/MWh Elpris Nord Pool för spothandel Dygnsmedel, samt max - min intervall, källa: Nord Pool Max/Min Medel 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 SEK/MWh Elpris

[index] [1338] [6221] [335] [7476] [3502] [5753] [6517] [7148] [5591] [122]

http://forex-sweden.cryptocurrencyexchanges.monster